Integroidut ratkaisut myynnin tehokkuuden parantamiseen. DSM - myymälävalikoimanhallintajärjestelmä

    Enemmän ansaitseminen ei aina tarkoita enemmän työskentelyä, enimmäkseen se tarkoittaa viisaampaa ja tehokkaampaa työskentelyä. Teknologisen kehityksen ansiosta, jos toimii viisaasti, yrityksen tällainen tavoite voidaan saavuttaa entistä helpommin. Nykyään luodaan monia automatisoituja järjestelmiä, jotka auttavat yrityksen eri työprosessien kirjanpidossa ja analysoinnissa valitsemaan sopivimman toimintamallin, joka mahdollistaa usein suuremman myyntivolyymin saavuttamisen samoilla työresursseilla tai jopa vähentämällä sitä.

    Integroidut ratkaisut myynnin tehokkuuden parantamiseen
    Myymälätilojen hallintajärjestelmät, jotka sisältävät myymälähyllyn, hintojen ja tavarahaun hallinnan. Prosessien automatisointi myyntihallissa säästää huomattavasti aikaa, joka kuluu hinnanmuutoksiin ja tuotteiden etsimiseen. Mobiililaitteen avulla tämä on mahdollista tehdä mistä tahansa myymälästä.

    Lue lisää


    17.09.2019